SáoDiều.vn - Hệ Thống Đặt Vé Xe Chất Lượng Cao, Giữ Chỗ 100%

Tìm chuyến nhanh

Sapa - Hà Nội 71 chuyến xe

Ngày
Giá Đặt vé

Green Lion

5.0
15:00
Đón tận nơi Sapa
20:30
Trả 09 quận Nội thành
350.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

New Enjoy

4.7
14:30
Đón tận nơi Sapa
20:00
Trả tận nơi Mỹ Đình
370.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

New Enjoy

4.7
14:00
Đón tận nơi Sapa
19:30
Trả tận nơi Kim Mã
370.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

New Enjoy

4.7
15:00
Đón tận nơi Sapa
20:30
Trả tận nơi Phố Cổ
370.000 đ
450.000 đ
Hình ảnh

New Enjoy

4.7
08:30
Đón tận nơi Sapa
13:45
Trả tận nơi Mỹ Đình
370.000 đ
450.000 đ
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
15:15
Đón tận nơi Sapa
21:00
VP 110A Trần Nhật Duật
400.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
13:00
VP 81 Xuân Viên
18:30
VP 110A Trần Nhật Duật
300.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
07:30
VP 81 Xuân Viên
13:00
VP 110A Trần Nhật Duật
300.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
16:00
VP 81 Xuân Viên
21:30
VP 110A Trần Nhật Duật
300.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
22:00
VP 81 Xuân Viên
03:30
VP 110A Trần Nhật Duật
300.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
13:30
VP 81 Xuân Viên
19:00
VP 110A Trần Nhật Duật
250.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
16:00
VP 81 Xuân Viên
21:30
VP 110A Trần Nhật Duật
250.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
22:00
VP 81 Xuân Viên
03:30
VP 110A Trần Nhật Duật
250.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
08:00
VP 81 Xuân Viên
13:30
VP 110A Trần Nhật Duật
250.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
13:30
VP 81 Xuân Viên
19:00
VP 110A Trần Nhật Duật
680.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Fansipan Express

5.0
13:30
VP 80 Ngũ Chỉ Sơn
19:00
VP 41 Lương Văn Can
400.000 đ
450.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

5.0
16:00
VP 80 Ngũ Chỉ Sơn
21:30
VP 41 Lương Văn Can
400.000 đ
450.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

5.0
16:00
VP 80 Ngũ Chỉ Sơn
21:30
VP 41 Lương Văn Can
250.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

5.0
22:00
VP 80 Ngũ Chỉ Sơn
03:30
VP 41 Lương Văn Can
250.000 đ
Hình ảnh

Queen Cafe

4.3
16:00
VP 72 Ngũ Chỉ Sơn
21:30
VP 208 Trần Quang Khải
220.000 đ
Hình ảnh

Queen Cafe

4.3
22:00
VP 72 Ngũ Chỉ Sơn
03:30
VP 208 Trần Quang Khải
220.000 đ
Hình ảnh

Queen Cafe

4.3
08:00
VP 72 Ngũ Chỉ Sơn
13:30
VP 208 Trần Quang Khải
220.000 đ
Hình ảnh

Queen Cafe

4.3
13:30
VP 72 Ngũ Chỉ Sơn
19:30
VP 208 Trần Quang Khải
220.000 đ
Hình ảnh

Hữu Bình Limousine

4.7
15:00
Đón tận nơi Sapa
20:30
Lotte Liễu Giai
350.000 đ
Hình ảnh

Trường Thanh

4.3
15:00
Đón tận nơi Sapa
20:15
Royal City
370.000 đ
Hình ảnh

Trường Thanh

4.3
14:00
Đón tận nơi Sapa
19:30
Bến xe Mỹ Đình
370.000 đ
Hình ảnh

Dream Transport

4.3
08:00
Đón tận nơi Sapa
13:45
Trả 04 quận nội thành
350.000 đ
Hình ảnh

Dream Transport

4.3
15:00
Đón tận nơi Sapa
20:45
Trả 04 quận nội thành
350.000 đ
Hình ảnh

Sapa Luxury Van

4.3
08:00
Đón tận nơi Sapa
13:30
VP 16 Hàng Chĩnh
350.000 đ
Hình ảnh

Sapa Luxury Van

4.3
14:30
Đón tận nơi Sapa
19:45
VP 16 Hàng Chĩnh
350.000 đ
Hình ảnh

Eco Sapa

4.8
15:30
Đón tận nơi Sapa
21:00
VP 42 Hàng Giấy
400.000 đ
Hình ảnh

Eco Sapa

4.8
07:00
Đón tận nơi Sapa
11:30
VP 42 Hàng Giấy
400.000 đ
Hình ảnh

Khai Phát

4.3
13:30
Đón tận nơi Sapa
18:30
VP 214/55/43 Nguyễn Xiển
400.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Khai Phát

4.3
20:30
Đón tận nơi Sapa
01:30
VP 214/55/43 Nguyễn Xiển
400.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Khai Phát

4.3
08:30
Đón tận nơi Sapa
13:30
VP 214/55/43 Nguyễn Xiển
400.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Khai Phát

4.3
11:30
Đón tận nơi Sapa
16:30
VP 214/55/43 Nguyễn Xiển
400.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Khai Phát

4.3
15:30
Đón tận nơi Sapa
20:30
VP 214/55/43 Nguyễn Xiển
400.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Pumpkin Limousine

4.7
15:00
Đón tận nơi Sapa
20:00
VP 89 Mã Mây
400.000 đ
Hình ảnh

Sapa Express

4.7
15:30
VP 02 Cầu Mây
21:00
VP 12 Lý Thái Tổ
250.000 đ
Hình ảnh

Sapa Express

4.7
16:00
VP 02 Cầu Mây
21:30
VP 12 Lý Thái Tổ
350.000 đ
Hình ảnh

Sapa Express

4.7
13:30
VP 02 Cầu Mây
19:00
VP 12 Lý Thái Tổ
250.000 đ
Hình ảnh

Daily Limousine

4.3
15:00
Đón tận nơi Sapa
20:30
VP 78 Trần Nhật Duật
350.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.7
08:00
VP 25 Kim Đồng
14:00
VP 21 Hàng Thùng
250.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.7
22:00
VP 25 Kim Đồng
03:30
VP 21 Hàng Thùng
250.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.7
13:30
VP 25 Kim Đồng
19:00
VP 21 Hàng Thùng
250.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.7
16:00
VP 25 Kim Đồng
21:30
VP 21 Hàng Thùng
250.000 đ
Hình ảnh

Hưng Thành

4.0
08:00
VP 26 Lương Đình Của
14:00
VP 162B Trần Quang Khải
200.000 đ
Hình ảnh

Hưng Thành

4.0
16:00
VP 26 Lương Đình Của
22:00
VP 162B Trần Quang Khải
200.000 đ
Hình ảnh

Hưng Thành

4.0
22:00
VP 26 Lương Đình Của
04:00
VP 162B Trần Quang Khải
200.000 đ
Hình ảnh

Hưng Thành

4.0
11:00
VP 26 Lương Đình Của
17:00
VP 162B Trần Quang Khải
200.000 đ
Hình ảnh

Sapa Shuttle Bus

3.5
15:30
VP 36 Lương Đình Của
21:30
VP 16 Hàng Chĩnh
180.000 đ
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
08:30
VP 573 Điện Biên Phủ
14:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
18:00
VP 573 Điện Biên Phủ
00:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
11:00
VP 573 Điện Biên Phủ
17:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
13:30
VP 573 Điện Biên Phủ
19:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
16:30
VP 573 Điện Biên Phủ
22:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
19:30
VP 573 Điện Biên Phủ
01:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
13:30
VP 573 Điện Biên Phủ
19:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
320.000 đ
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
15:30
VP 573 Điện Biên Phủ
21:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
12:30
VP 573 Điện Biên Phủ
18:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
22:30
VP 573 Điện Biên Phủ
04:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
07:30
VP 573 Điện Biên Phủ
13:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
21:30
VP 573 Điện Biên Phủ
03:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
14:30
VP 573 Điện Biên Phủ
20:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
07:30
VP 573 Điện Biên Phủ
13:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
320.000 đ
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
09:30
VP 573 Điện Biên Phủ
15:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
15:30
VP 573 Điện Biên Phủ
21:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
320.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
11:00
Bến xe Sapa
16:00
Ngã tư Sân bay Nội Bài
250.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
16:00
Bến xe Sapa
21:00
Ngã tư Sân bay Nội Bài
250.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
08:00
Bến xe Sapa
13:00
Ngã tư Sân bay Nội Bài
250.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
18:00
Bến xe Sapa
22:30
Ngã tư Sân bay Nội Bài
250.000 đ
Hình ảnh

Tuyến đường Sapa - Hà Nội

Khoảng cách  từ Sapa - Lào Cai đi về Hà Nội dài 376 Km. Mỗi ngày có gần 40 chuyến xe khách (bus) từ Sapa về Hà Nội của các nhà xe: xe khách từ Sapa về Hà Nội 29 ghế VIP của Sapa Express; xe Limousine từ Sapa về Hà Nội của Sapa Luxury Van, EcoSapa, Golden Horse, Sao Việt, và xe khách giường nằm từ Sapa về Hà Nội của Queen Cafe, Inter Bus Lines, Camel Travel, Hưng Thành, Sao Việt, Phúc Xuyên, Hà Sơn - Hải Vân,... Tất cả các xe khách từ Sapa về Hà Nội đều đi tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai và đều về qua ngã Tư (bùng binh) sân bay Nội Bài.

Xe từ Sapa về Hà Nội của Sapa Express hỗ trợ trả khách về Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội. Xe từ Sapa về Hà Nội của Queen Cafe, Sapa Shuttle Bus, Sao Việt, Camel Travel hỗ trợ trả khách về khu vực bến xe Mỹ Đình. Xe từ Sapa về Hà Nội của Inter Bus Lines hỗ trợ trả khách về chân cầu Nhật Tân, Giải Phóng, Bến xe Nước Ngầm, Linh Đàm. Xe từ Sapa về Hà Nội của Hưng Thành có trả khách về Bến xe Gia Lâm.

Xe khách Sapa - Hà Nội sớm nhất khởi hành lúc 07:00 sáng, xe khách Sapa - Hà Nội muộn nhất khởi hành lúc 22:00 đêm. Thời gian hành trình đi bằng xe khách (ô tô) từ Sapa về Hà Nội mất khoảng 6 giờ. Giá vé xe khách (ô tô) Sapa - Hà Nội trung bình là 220.000 đ/vé. Giá vé xe khách (ô tô) Sapa - Hà Nội rẻ nhất là 180.000 đ/vé, giá vé xe khách (ô tô) Sapa - Hà Nội cao nhất là 400.000 đ/vé. 

Đặt vé xe từ Sapa đi về Hà Nội chính hãng tại SáoDiều.vn để có giá rẻ nhất, đảm bảo giữ chỗ 100% và hỗ trợ đổi trả vé miễn phí. Tổng đài tư vấn, đặt vé và đổi trả vé miễn phí: 024 8585 8000 / 089 855 8000 (08:00 - 22:00).