SáoDiều.vn - Hệ Thống Đặt Vé Xe Chất Lượng Cao. Giữ Chỗ 100%

Tìm chuyến nhanh

Sapa - Hà Nội 80 chuyến xe

Ngày
Giá Đặt vé

New Enjoy

4.7
14:30
Đón tận nơi Sapa
20:00
Trả 08 quận Nội thành
370.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

New Enjoy

4.7
08:30
Đón tận nơi Sapa
14:00
Trả 08 quận Nội thành
370.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Havasapa

4.7
15:00
Đón tận nơi Sapa
20:30
Trả 08 quận Nội thành
370.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Sapa Limousine VIP

4.7
14:00
Đón tận nơi Sapa
19:30
Trả 08 quận Nội thành
370.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Sapa Limousine VIP

4.7
15:00
Đón tận nơi Sapa
20:30
Trả 08 quận Nội thành
370.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Dream Transport

4.3
08:00
Đón tận nơi Sapa
13:45
Trả 04 quận nội thành
370.000 đ
Hình ảnh

Dream Transport

4.3
15:00
Đón tận nơi Sapa
20:45
Trả 04 quận nội thành
370.000 đ
Hình ảnh

Trường Thanh

4.3
15:00
Đón tận nơi Sapa
20:15
Royal City
370.000 đ
Hình ảnh

Trường Thanh

4.3
14:00
Đón tận nơi Sapa
19:30
Bến xe Mỹ Đình
370.000 đ
Hình ảnh

Luxury Van

4.3
08:00
Đón tận nơi Sapa
13:30
VP 16 Hàng Chĩnh
350.000 đ
Hình ảnh

Luxury Van

4.3
14:30
Đón tận nơi Sapa
19:45
VP 16 Hàng Chĩnh
350.000 đ
Hình ảnh

Luxury Van

4.3
15:30
Đón tận nơi Sapa
20:45
VP 16 Hàng Chĩnh
350.000 đ
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
13:00
VP 591 Điện Biên Phủ
18:30
VP 110A Trần Nhật Duật
300.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
07:30
VP 591 Điện Biên Phủ
13:00
VP 110A Trần Nhật Duật
300.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
16:00
VP 591 Điện Biên Phủ
21:30
VP 110A Trần Nhật Duật
300.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
22:00
VP 591 Điện Biên Phủ
03:30
VP 110A Trần Nhật Duật
300.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
13:30
VP 591 Điện Biên Phủ
19:00
VP 110A Trần Nhật Duật
250.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
16:00
VP 591 Điện Biên Phủ
21:30
VP 110A Trần Nhật Duật
250.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
22:00
VP 591 Điện Biên Phủ
03:30
VP 110A Trần Nhật Duật
250.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
07:30
VP 591 Điện Biên Phủ
13:00
VP 110A Trần Nhật Duật
250.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
14:00
VP 591 Điện Biên Phủ
19:30
VP 110A Trần Nhật Duật
680.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
13:30
VP 588 Điện Biên Phủ
19:00
VP 41 Lương Văn Can
450.000 đ
500.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
16:00
VP 588 Điện Biên Phủ
21:30
VP 41 Lương Văn Can
450.000 đ
500.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
16:00
VP 588 Điện Biên Phủ
21:30
VP 41 Lương Văn Can
250.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
22:00
VP 588 Điện Biên Phủ
03:30
VP 41 Lương Văn Can
250.000 đ
Hình ảnh

Queen Cafe

4.3
15:30
VP 72 Ngũ Chỉ Sơn
21:00
VP 208 Trần Quang Khải
220.000 đ
Hình ảnh

Queen Cafe

4.3
22:00
VP 72 Ngũ Chỉ Sơn
03:30
VP 208 Trần Quang Khải
220.000 đ
Hình ảnh

Queen Cafe

4.3
08:00
VP 72 Ngũ Chỉ Sơn
13:30
VP 208 Trần Quang Khải
220.000 đ
Hình ảnh

Queen Cafe

4.3
13:00
VP 72 Ngũ Chỉ Sơn
19:00
VP 208 Trần Quang Khải
220.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.7
08:00
VP 618 Điện Biên Phủ
14:00
VP 21 Hàng Thùng
250.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.7
22:00
VP 618 Điện Biên Phủ
03:30
VP 21 Hàng Thùng
250.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.7
13:30
VP 618 Điện Biên Phủ
19:00
VP 21 Hàng Thùng
250.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.7
16:00
VP 618 Điện Biên Phủ
21:30
VP 21 Hàng Thùng
250.000 đ
Hình ảnh

Sapa Express

4.7
15:30
VP 468 Điện Biên Phủ.
21:00
VP 12 Lý Thái Tổ
280.000 đ
Hình ảnh

Sapa Express

4.7
16:00
VP 08 Thủ Dầu Một
21:30
VP 12 Lý Thái Tổ
350.000 đ
Hình ảnh

Sapa Express

4.7
07:00
VP 08 Thủ Dầu Một
13:00
VP 12 Lý Thái Tổ
414.000 đ
Hình ảnh

Sapa Express

4.7
13:30
VP 468 Điện Biên Phủ.
19:00
VP 12 Lý Thái Tổ
280.000 đ
Hình ảnh

Hữu Bình

4.7
15:00
Đón tận nơi Sapa
20:30
Lotte Liễu Giai
370.000 đ
Hình ảnh

Green Lion

5.0
15:00
Đón tận nơi Sapa
20:30
Trả 04 quận Nội thành
370.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Eco Sapa

4.8
15:30
Đón tận nơi Sapa
21:00
VP 42 Hàng Giấy
400.000 đ
Hình ảnh

Eco Sapa

4.8
07:30
Đón tận nơi Sapa
13:00
VP 42 Hàng Giấy
400.000 đ
Hình ảnh

Pumpkin

4.7
15:00
Đón tận nơi Sapa
20:00
VP 89 Mã Mây
400.000 đ
Hình ảnh

Daily Limousine

4.3
08:00
Đón tận nơi Sapa
13:30
VP 78 Trần Nhật Duật
400.000 đ
Hình ảnh

Daily Limousine

4.3
15:00
Đón tận nơi Sapa
20:30
VP 78 Trần Nhật Duật
400.000 đ
Hình ảnh

Hưng Thành

4.0
08:00
VP 26 Lương Đình Của
14:00
VP 162B Trần Quang Khải
200.000 đ
Hình ảnh

Hưng Thành

4.0
16:00
VP 26 Lương Đình Của
22:00
VP 162B Trần Quang Khải
200.000 đ
Hình ảnh

Hưng Thành

4.0
22:00
VP 26 Lương Đình Của
04:00
VP 162B Trần Quang Khải
200.000 đ
Hình ảnh

Hưng Thành

4.0
11:00
VP 26 Lương Đình Của
17:00
VP 162B Trần Quang Khải
200.000 đ
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
12:30
VP 571 Điện Biên Phủ
18:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
08:30
VP 571 Điện Biên Phủ
14:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
18:00
VP 571 Điện Biên Phủ
00:15
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
10:30
VP 571 Điện Biên Phủ
16:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
13:45
VP 571 Điện Biên Phủ
20:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
16:45
VP 571 Điện Biên Phủ
22:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
19:30
VP 571 Điện Biên Phủ
01:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
13:30
VP 571 Điện Biên Phủ
19:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
320.000 đ
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
15:45
VP 571 Điện Biên Phủ
21:45
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
11:30
VP 571 Điện Biên Phủ
17:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
22:30
VP 571 Điện Biên Phủ
04:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
07:30
VP 571 Điện Biên Phủ
13:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
21:30
VP 571 Điện Biên Phủ
03:15
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
14:30
VP 571 Điện Biên Phủ
20:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
07:30
VP 571 Điện Biên Phủ
13:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
320.000 đ
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
09:30
VP 571 Điện Biên Phủ
15:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
15:30
VP 571 Điện Biên Phủ
21:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
320.000 đ
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
09:45
Đón tận nơi Sapa
16:00
VP 79 Trần Khát Chân
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
11:15
Đón tận nơi Sapa
17:30
VP 79 Trần Khát Chân
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
13:15
Đón tận nơi Sapa
19:30
VP 79 Trần Khát Chân
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
06:45
Đón tận nơi Sapa
13:00
VP 79 Trần Khát Chân
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
08:15
Đón tận nơi Sapa
14:30
VP 79 Trần Khát Chân
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
22:45
Đón tận nơi Sapa
04:45
VP 79 Trần Khát Chân
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
17:15
Đón tận nơi Sapa
00:30
VP 79 Trần Khát Chân
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
18:45
Đón tận nơi Sapa
01:00
VP 79 Trần Khát Chân
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
14:15
Đón tận nơi Sapa
20:30
VP 79 Trần Khát Chân
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
15:45
Đón tận nơi Sapa
22:00
VP 79 Trần Khát Chân
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
11:00
Bến xe Sapa
16:00
Ngã tư Nội Bài
250.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
16:00
Bến xe Sapa
21:00
Ngã tư Nội Bài
250.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
08:00
Bến xe Sapa
13:00
Ngã tư Nội Bài
250.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
18:00
Bến xe Sapa
22:30
Ngã tư Nội Bài
250.000 đ
Hình ảnh

Shuttle Bus

4.3
15:30
VP 582 Điện Biên Phủ
21:15
VP 16 Hàng Chĩnh
180.000 đ
Hình ảnh

Tuyến đường Sapa - Hà Nội

Khoảng cách  từ Sapa - Lào Cai đi về Hà Nội dài 376 Km. Mỗi ngày có gần 40 chuyến xe khách (bus) từ Sapa về Hà Nội của các nhà xe: xe Limousine từ Sapa về Hà Nội của Green Lion, New Enjoy, Dream Transport, Sapa Luxury Van, EcoSapa, Trường Thanh, Sao Việt,...; xe giường nằm, xe giường cabin từ Sapa về Hà Nội của Inter Bus Lines, Fansipan Express, Queen Cafe, Green Bus, Hưng Thành, Sao Việt, Phúc Xuyên,...

Tất cả các xe khách từ Sapa về Hà Nội đều đi tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai và đều hỗ trợ trả khách tại sảnh nhà ga T1, T2 sân bay Nội Bài hoặc ngã tư Nội Bài (ngã ba Kim Anh).

Xe từ Sapa về Hà Nội của Inter Bus Lines, Fansipan Express, Queen Cafe, Sao Việt hỗ trợ trả khách về khu vực bến xe Mỹ Đình. Xe từ Sapa về Hà Nội của Inter Bus Lines hỗ trợ trả khách về Linh Đàm. Xe từ Sapa về Hà Nội của Sao Việt có trả khách về 24 Ngô Gia Khảm - Gia Lâm.

Xe khách Sapa - Hà Nội sớm nhất khởi hành lúc 07:00 sáng, xe khách Sapa - Hà Nội muộn nhất khởi hành lúc 22:00 đêm. Thời gian hành trình đi bằng xe khách (ô tô) từ Sapa về Hà Nội mất khoảng 6 giờ. Giá vé xe khách (ô tô) Sapa - Hà Nội trung bình là 220.000 đ/vé. Giá vé xe khách (ô tô) Sapa - Hà Nội rẻ nhất là 180.000 đ/vé, giá vé xe khách (ô tô) Sapa - Hà Nội cao nhất là 400.000 đ/vé. 

Đặt vé xe từ Sapa đi về Hà Nội chính hãng tại SáoDiều.vn để có giá rẻ nhất, đảm bảo giữ chỗ 100% và hỗ trợ đổi trả vé miễn phí. Tổng đài tư vấn, đặt vé và đổi trả vé miễn phí: 024 8585 8000 / 089 855 8000 (08:00 - 22:00).