SáoDiều.vn - Hệ Thống Đặt Vé Xe Chất Lượng Cao, Giữ Chỗ 100%

Tìm chuyến nhanh

Hà Nội - Sapa 69 chuyến xe

Ngày
Giá Đặt vé

Green Lion

5.0
06:30
Đón 09 quận Nội thành
12:00
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

New Enjoy

4.7
06:30
Đón tận nơi Kim Mã
12:00
Trả tận nơi Sapa
370.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

New Enjoy

4.7
07:00
Đón tận nơi Phố Cổ
13:00
Trả tận nơi Sapa
370.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

New Enjoy

4.7
15:00
Đón tận nơi Mỹ Đình
20:00
Trả tận nơi Sapa
370.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

New Enjoy

4.7
06:30
Đón tận nơi Mỹ Đình
12:00
Trả tận nơi Sapa
370.000 đ
450.000 đ
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
07:00
VP 110A Trần Nhật Duật
12:00
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
22:00
VP 110A Trần Nhật Duật
03:30
VP 81 Xuân Viên
300.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
22:30
VP 110A Trần Nhật Duật
04:00
VP 81 Xuân Viên
680.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
07:00
VP 110A Trần Nhật Duật
12:30
VP 81 Xuân Viên
300.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
13:30
VP 110A Trần Nhật Duật
19:00
VP 81 Xuân Viên
300.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
13:30
VP 110A Trần Nhật Duật
19:00
VP 81 Xuân Viên
250.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
07:00
VP 110A Trần Nhật Duật
12:30
VP 81 Xuân Viên
250.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
22:00
VP 110A Trần Nhật Duật
03:30
VP 81 Xuân Viên
250.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Fansipan Express

5.0
07:00
VP 41 Lương Văn Can
12:30
VP 80 Ngũ Chỉ Sơn
400.000 đ
450.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

5.0
22:00
VP 41 Lương Văn Can
04:00
VP 80 Ngũ Chỉ Sơn
400.000 đ
450.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

5.0
22:00
VP 41 Lương Văn Can
04:00
VP 80 Ngũ Chỉ Sơn
250.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

5.0
07:00
VP 41 Lương Văn Can
12:30
VP 80 Ngũ Chỉ Sơn
250.000 đ
Hình ảnh

Queen Cafe

4.3
07:00
VP 208 Trần Quang Khải
12:30
VP 72 Ngũ Chỉ Sơn
220.000 đ
Hình ảnh

Queen Cafe

4.3
22:00
VP 208 Trần Quang Khải
04:00
VP 72 Ngũ Chỉ Sơn
220.000 đ
Hình ảnh

Hữu Bình Limousine

4.7
07:00
Lotte Liễu Giai
12:30
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
Hình ảnh

Trường Thanh

4.3
07:15
Royal City
12:30
Trả tận nơi Sapa
370.000 đ
Hình ảnh

Trường Thanh

4.3
06:00
Bến xe Mỹ Đình
11:30
Trả tận nơi Sapa
370.000 đ
Hình ảnh

Dream Transport

4.3
14:30
Đón 04 quận nội thành
20:00
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
Hình ảnh

Dream Transport

4.3
06:30
Đón 04 quận nội thành
12:00
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
Hình ảnh

Sapa Luxury Van

4.3
15:00
VP 16 Hàng Chĩnh
20:15
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
Hình ảnh

Sapa Luxury Van

4.3
06:30
VP 16 Hàng Chĩnh
12:00
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
Hình ảnh

Eco Sapa

4.8
07:00
VP 42 Hàng Giấy
12:30
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
Hình ảnh

Eco Sapa

4.8
15:00
VP 42 Hàng Giấy
20:45
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
Hình ảnh

Khai Phát

4.3
14:30
VP 214/55/43 Nguyễn Xiển
19:30
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Khai Phát

4.3
06:30
VP 214/55/43 Nguyễn Xiển
11:30
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Khai Phát

4.3
08:30
VP 214/55/43 Nguyễn Xiển
13:30
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Khai Phát

4.3
16:30
VP 214/55/43 Nguyễn Xiển
21:30
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Pumpkin Limousine

4.7
07:00
VP 89 Mã Mây
12:00
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
Hình ảnh

Sapa Express

4.7
07:00
VP 12 Lý Thái Tổ
12:30
VP 02 Cầu Mây
350.000 đ
Hình ảnh

Sapa Express

4.7
07:00
VP 12 Lý Thái Tổ
13:00
VP 02 Cầu Mây
250.000 đ
Hình ảnh

Sapa Express

4.7
22:00
VP 12 Lý Thái Tổ
03:30
VP 02 Cầu Mây
250.000 đ
Hình ảnh

Daily Limousine

4.3
07:00
VP 78 Trần Nhật Duật
12:30
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.7
14:00
VP 21 Hàng Thùng
19:30
VP 25 Kim Đồng
250.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.7
22:00
VP 21 Hàng Thùng
03:30
VP 25 Kim Đồng
250.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.7
07:00
VP 21 Hàng Thùng
12:30
VP 25 Kim Đồng
250.000 đ
Hình ảnh

Hưng Thành

4.0
07:00
VP 162B Trần Quang Khải
13:00
VP 26 Lương Đình Của
200.000 đ
Hình ảnh

Hưng Thành

4.0
22:00
VP 162B Trần Quang Khải
04:00
VP 26 Lương Đình Của
200.000 đ
Hình ảnh

Sapa Shuttle Bus

3.5
22:00
VP 16 Hàng Chĩnh
04:00
VP 36 Lương Đình Của
180.000 đ
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
06:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
12:30
VP 573 Điện Biên Phủ
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
07:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
13:30
VP 573 Điện Biên Phủ
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
09:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
14:30
VP 573 Điện Biên Phủ
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
10:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
15:30
VP 573 Điện Biên Phủ
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
11:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
16:00
VP 573 Điện Biên Phủ
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
12:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
17:30
VP 573 Điện Biên Phủ
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
13:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
18:30
VP 573 Điện Biên Phủ
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
14:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
19:30
VP 573 Điện Biên Phủ
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
15:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
20:30
VP 573 Điện Biên Phủ
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
16:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
21:30
VP 573 Điện Biên Phủ
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
18:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
23:30
VP 573 Điện Biên Phủ
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
21:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
03:00
VP 573 Điện Biên Phủ
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
23:00
VP 789 Giải Phóng
05:00
VP 573 Điện Biên Phủ
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
23:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
05:00
VP 573 Điện Biên Phủ
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
10:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
15:30
VP 573 Điện Biên Phủ
320.000 đ
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
17:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
23:00
VP 573 Điện Biên Phủ
320.000 đ
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
14:20
VP 07 Phạm Văn Đồng
20:00
VP 573 Điện Biên Phủ
320.000 đ
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
05:30
VP 07 Phạm Văn Đồng
11:00
VP 573 Điện Biên Phủ
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
17:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
22:30
VP 573 Điện Biên Phủ
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
19:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
00:30
VP 573 Điện Biên Phủ
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
23:50
VP 789 Giải Phóng
06:00
VP 573 Điện Biên Phủ
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
20:00
VP 07 Phạm Văn Đồng
01:30
VP 573 Điện Biên Phủ
240.000 đ
(Giảm khứ hồi)
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
18:30
Ngã tư Sân bay Nội Bài
23:55
Bến xe Sapa
250.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
10:30
Ngã tư Sân bay Nội Bài
17:00
Bến xe Sapa
250.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
23:55
Ngã tư Sân bay Nội Bài
05:00
Bến xe Sapa
250.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
15:00
Ngã tư Sân bay Nội Bài
20:00
Bến xe Sapa
250.000 đ
Hình ảnh

Tuyến đường Hà Nội - Sapa

Khoảng cách từ Hà Nội đi đến Sapa - Lào Cai dài 376 Km. Mỗi ngày có gần 40 chuyến xe khách (bus) từ Hà Nội đi Sapa của các nhà xe: xe khách đi sapa 29 ghế VIP của Sapa Express; xe Limousine đi sapa của Sapa Luxury Van, EcoSapa, Golden Horse, Sao Việt, và xe khách giường nằm đi Sapa của Queen Cafe, Inter Bus Lines, Camel Travel, Hưng Thành, Sao Việt, Phúc Xuyên, Hà Sơn - Hải Vân,... Tất cả các xe khách đi Sapa đều đi tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai và đều hỗ trợ đón khách từ ngã Tư (bùng binh) sân bay Nội Bài.

Xe Hà Nội đi Sapa từ khu vực Hoàn Kiếm hỗ trợ đón khách tận nơi trong khu vực phố cổ Hà Nội. Xe Hà Nội đi Sapa của Queen Cafe, Sapa Shuttle Bus, Sao Việt, Camel Travel hỗ trợ đón khách từ khu vực bến xe Mỹ Đình. Xe Hà Nội đi Sapa của Inter Bus Lines hỗ trợ đón khách từ Linh Đàm, Bến xe Nước Ngầm, Giải Phóng và chân cầu Nhật Tân. Xe Hà Nội đi Sapa của Hưng Thành có đón khách từ Bến xe Gia Lâm.

Xe khách đi Sapa sớm nhất khởi hành lúc 06:00 sáng, xe khách đi Sapa muộn nhất khởi hành lúc 23:55 đêm. Thời gian hành trình đi bằng xe khách (ô tô) từ Hà Nội đến Sapa mất khoảng 6 giờ. Giá vé xe khách (ô tô) Hà Nội - Sapa trung bình là 220.000 đ/vé. Giá vé xe khách (ô tô) đi sapa rẻ nhất là 180.000 đ/vé, giá vé xe khách (ô tô) đi sapa cao nhất là 400.000 đ/vé. 

Đặt vé xe đi Sapa chính hãng tại SáoDiều.vn để có giá rẻ nhất, đảm bảo giữ chỗ 100% và hỗ trợ đổi trả vé miễn phí. Tổng đài tư vấn, đặt vé và đổi trả vé miễn phí: 024 8585 8000 / 089 855 8000 (08:00 - 22:00).