SáoDiều.vn - Hệ thống đặt vé xe chất lượng cao, giữ chỗ 100%.

Tìm chuyến nhanh

Hà Nội - Sapa 61 chuyến xe

Ngày
Giá Đặt vé

APT Travel

4.5
07:00
Số 5 Hàng Chiếu
12:00
Nhà Thờ Đá
320.000 đ
350.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp40, giảm 40.000 đ/vé khứ hồi

Green Lion

5.0
07:00
16E Phùng Hưng
12:30
Trả tận nơi Sapa
370.000 đ
450.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp40, giảm 40.000 đ/vé khứ hồi

New Enjoy

4.7
06:45
Bến xe Kim Mã
12:00
Trả tận nơi Sapa
370.000 đ
400.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp40, giảm 40.000 đ/vé khứ hồi

New Enjoy

4.7
07:15
23 Hàng Hành
13:00
Trả tận nơi Sapa
370.000 đ
400.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp40, giảm 40.000 đ/vé khứ hồi

New Enjoy

4.7
06:45
Bến xe Mỹ Đình
12:00
Trả tận nơi Sapa
370.000 đ
400.000 đ
Chi tiết

Luxury Van

4.3
06:30
16 Hàng Chĩnh
12:00
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp40, giảm 40.000 đ/vé khứ hồi

Trường Thanh

4.5
07:00
Nhà hát Lớn
12:30
Trả tận nơi Sapa
370.000 đ
400.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp40, giảm 40.000 đ/vé khứ hồi

Golden Horse

4.3
07:00
Nhà Hát Lớn
12:30
Trả tận nơi Sapa
370.000 đ
430.000 đ
Chi tiết

Eco Sapa

4.8
07:00
42 Hàng Giấy
12:30
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
450.000 đ
Chi tiết

Eco Sapa

4.8
15:00
42 Hàng Giấy
20:45
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
450.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp40, giảm 40.000/vé khứ hồi

Khai Phát

4.3
14:30
Số 2/214 Nguyễn Xiển
19:30
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
430.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp40, giảm 40.000/vé khứ hồi

Khai Phát

4.3
22:30
Số 2/214 Nguyễn Xiển
03:30
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
430.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp40, giảm 40.000/vé khứ hồi

Khai Phát

4.3
23:30
Số 2/214 Nguyễn Xiển
04:30
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
430.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp40, giảm 40.000/vé khứ hồi

Khai Phát

4.3
06:30
Số 2/214 Nguyễn Xiển
11:30
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
430.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp40, giảm 40.000/vé khứ hồi

Khai Phát

4.3
08:30
Số 2/214 Nguyễn Xiển
13:30
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
430.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp40, giảm 40.000/vé khứ hồi

Khai Phát

4.3
12:30
Số 2/214 Nguyễn Xiển
17:30
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
430.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp40, giảm 40.000/vé khứ hồi

Khai Phát

4.3
16:30
Số 2/214 Nguyễn Xiển
21:30
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
430.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp40, giảm 40.000/vé khứ hồi

Khai Phát

4.3
19:30
Số 2/214 Nguyễn Xiển
00:30
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
430.000 đ
Chi tiết

Daily Limousine

4.3
07:00
78 Trần Nhật Duật
12:30
Trả tận nơi Sapa
350.000 đ
400.000 đ
Chi tiết

Sapa Limousine

4.3
06:30
44 Trần Quý Kiên
12:00
Trả tận nơi Sapa
400.000 đ
430.000 đ
Chi tiết

Sapa Express

5.0
07:00
12 Lý Thái Tổ
12:30
Số 02 Cầu Mây
350.000 đ
400.000 đ
Chi tiết

Sapa Express

5.0
07:30
12 Lý Thái Tổ
13:00
Số 02 Cầu Mây
280.000 đ
300.000 đ
Chi tiết

Sapa Express

5.0
22:00
12 Lý Thái Tổ
03:30
Số 02 Cầu Mây
280.000 đ
300.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp40, giảm 40.000 đ/vé khứ hồi

Queen Cafe

4.3
07:00
208 Trần Quang Khải
12:30
72 Ngũ Chỉ Sơn
220.000 đ
250.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp40, giảm 40.000 đ/vé khứ hồi

Queen Cafe

4.3
22:00
208 Trần Quang Khải
04:00
72 Ngũ Chỉ Sơn
220.000 đ
250.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp20, giảm 20.000 đ/vé khứ hồi

Inter Bus Lines

4.7
22:30
110A Trần Nhật Duật
04:00
147 Thạch Sơn
680.000 đ
750.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp20, giảm 20.000 đ/vé khứ hồi

Inter Bus Lines

4.7
07:00
110A Trần Nhật Duật
12:20
147 Thạch Sơn
680.000 đ
750.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp50, giảm 50.000 đ/vé khứ hồi

Inter Bus Lines

4.7
07:30
110A Trần Nhật Duật
12:50
147 Thạch Sơn
250.000 đ
300.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp50, giảm 50.000 đ/vé khứ hồi

Inter Bus Lines

4.7
13:30
110A Trần Nhật Duật
18:50
147 Thạch Sơn
250.000 đ
300.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp50, giảm 50.000 đ/vé khứ hồi

Inter Bus Lines

4.7
22:00
110A Trần Nhật Duật
03:20
147 Thạch Sơn
250.000 đ
300.000 đ
Chi tiết

Sapa Shuttle Bus

4.0
22:00
16 Hàng Chĩnh
04:00
36 Lương Đình Của
180.000 đ
220.000 đ
Chi tiết

Sapa Shuttle Bus

4.0
07:00
16 Hàng Chĩnh
13:00
36 Lương Đình Của
180.000 đ
220.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp50, giảm 50.000 đ/vé khứ hồi

Green Bus

4.7
14:00
21 Hàng Thùng
19:30
25 Kim Đồng
250.000 đ
300.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp50, giảm 50.000 đ/vé khứ hồi

Green Bus

4.7
22:00
21 Hàng Thùng
03:30
25 Kim Đồng
250.000 đ
300.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp50, giảm 50.000 đ/vé khứ hồi

Green Bus

4.7
07:00
21 Hàng Thùng
12:30
25 Kim Đồng
250.000 đ
300.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp20, giảm 20.000 đ/vé khứ hồi

Hưng Thành

3.3
07:00
162B Trần Quang Khải
13:00
Bến xe Sapa
200.000 đ
Chi tiết
Ưu đãiNhập mã sp20, giảm 20.000 đ/vé khứ hồi

Hưng Thành

3.3
22:00
162B Trần Quang Khải
04:00
Bến xe Sapa
200.000 đ
Chi tiết

Sao Việt

4.7
06:00
789 Giải Phóng
12:30
69 Phố Xuân Viên
240.000 đ
Chi tiết

Sao Việt

4.7
07:00
789 Giải Phóng
13:30
69 Phố Xuân Viên
240.000 đ
Chi tiết

Sao Việt

4.7
08:00
789 Giải Phóng
14:30
69 Phố Xuân Viên
240.000 đ
Chi tiết

Sao Việt

4.7
09:00
789 Giải Phóng
15:30
69 Phố Xuân Viên
240.000 đ
Chi tiết

Sao Việt

4.7
10:00
789 Giải Phóng
16:00
69 Phố Xuân Viên
240.000 đ
Chi tiết

Sao Việt

4.7
11:00
789 Giải Phóng
17:30
69 Phố Xuân Viên
240.000 đ
Chi tiết

Sao Việt

4.7
12:00
789 Giải Phóng
18:30
69 Phố Xuân Viên
240.000 đ
Chi tiết

Sao Việt

4.7
13:00
789 Giải Phóng
19:30
69 Phố Xuân Viên
240.000 đ
Chi tiết

Sao Việt

4.7
14:30
789 Giải Phóng
20:30
69 Phố Xuân Viên
240.000 đ
Chi tiết

Sao Việt

4.7
15:30
789 Giải Phóng
21:30
69 Phố Xuân Viên
240.000 đ
Chi tiết

Sao Việt

4.7
17:30
789 Giải Phóng
23:30
69 Phố Xuân Viên
240.000 đ
Chi tiết

Sao Việt

4.7
21:00
789 Giải Phóng
05:00
69 Phố Xuân Viên
240.000 đ
Chi tiết

Sao Việt

4.7
23:00
789 Giải Phóng
05:00
69 Phố Xuân Viên
240.000 đ
Chi tiết

Sao Việt

4.7
23:00
Số 7 Phạm Văn Đồng
05:00
69 Phố Xuân Viên
240.000 đ
Chi tiết

Sao Việt

4.7
09:30
789 Giải Phóng
15:30
69 Phố Xuân Viên
320.000 đ
Chi tiết

Sao Việt

4.7
17:00
789 Giải Phóng
23:00
69 Phố Xuân Viên
320.000 đ
Chi tiết

Sao Việt

4.7
14:00
789 Giải Phóng
20:00
69 Phố Xuân Viên
320.000 đ
Chi tiết

Sao Việt

4.7
16:30
789 Giải Phóng
22:30
69 Phố Xuân Viên
240.000 đ
Chi tiết

Sao Việt

4.7
18:30
789 Giải Phóng
00:30
69 Phố Xuân Viên
240.000 đ
Chi tiết

Sao Việt

4.7
19:30
789 Giải Phóng
01:30
69 Phố Xuân Viên
240.000 đ
Chi tiết

Phúc Xuyên

3.5
18:30
Ngã tư Sân bay Nội Bài
23:55
Bến xe Sapa
250.000 đ
Chi tiết

Phúc Xuyên

3.5
10:30
Ngã tư Sân bay Nội Bài
17:00
Bến xe Sapa
250.000 đ
Chi tiết

Phúc Xuyên

3.5
23:55
Ngã tư Sân bay Nội Bài
05:00
Bến xe Sapa
250.000 đ
Chi tiết

Phúc Xuyên

3.5
15:00
Ngã tư Sân bay Nội Bài
20:00
Bến xe Sapa
250.000 đ
Chi tiết

Tuyến đường Hà Nội - Sapa

Khoảng cách từ Hà Nội đi đến Sapa - Lào Cai dài 376 Km. Mỗi ngày có gần 40 chuyến xe khách (bus) từ Hà Nội đi Sapa của các nhà xe: xe khách đi sapa 29 ghế VIP của Sapa Express; xe Limousine đi sapa của Sapa Luxury Van, EcoSapa, Golden Horse, Sao Việt, và xe khách giường nằm đi Sapa của Queen Cafe, Inter Bus Lines, Camel Travel, Hưng Thành, Sao Việt, Phúc Xuyên, Hà Sơn - Hải Vân,... Tất cả các xe khách đi Sapa đều đi tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai và đều hỗ trợ đón khách từ ngã Tư (bùng binh) sân bay Nội Bài.

Xe Hà Nội đi Sapa từ khu vực Hoàn Kiếm hỗ trợ đón khách tận nơi trong khu vực phố cổ Hà Nội. Xe Hà Nội đi Sapa của Queen Cafe, Sapa Shuttle Bus, Sao Việt, Camel Travel hỗ trợ đón khách từ khu vực bến xe Mỹ Đình. Xe Hà Nội đi Sapa của Inter Bus Lines hỗ trợ đón khách từ Linh Đàm, Bến xe Nước Ngầm, Giải Phóng và chân cầu Nhật Tân. Xe Hà Nội đi Sapa của Hưng Thành có đón khách từ Bến xe Gia Lâm.

Xe khách đi Sapa sớm nhất khởi hành lúc 06:00 sáng, xe khách đi Sapa muộn nhất khởi hành lúc 23:55 đêm. Thời gian hành trình đi bằng xe khách (ô tô) từ Hà Nội đến Sapa mất khoảng 6 giờ. Giá vé xe khách (ô tô) Hà Nội - Sapa trung bình là 220.000 đ/vé. Giá vé xe khách (ô tô) đi sapa rẻ nhất là 180.000 đ/vé, giá vé xe khách (ô tô) đi sapa cao nhất là 400.000 đ/vé. 

Đặt vé xe đi Sapa chính hãng tại SáoDiều.vn để có giá rẻ nhất, đảm bảo giữ chỗ 100% và hỗ trợ đổi trả vé miễn phí. Tổng đài tư vấn, đặt vé và đổi trả vé miễn phí: 0902.252.200 / 0982.00.4141 (08:00 - 22:00)