SáoDiều.vn - Hệ Thống Đặt Vé Xe Chất Lượng Cao. Giữ Chỗ 100%

Tìm chuyến nhanh

Sapa - Nội Bài 71 chuyến xe

Ngày
Giá Đặt vé

New Enjoy

4.7
14:30
Đón tận nơi Sapa
19:15
Sảnh sân bay Nội Bài
370.000 đ
Hình ảnh

New Enjoy

4.7
08:30
Đón tận nơi Sapa
13:15
Sảnh sân bay Nội Bài
370.000 đ
Hình ảnh

Havasapa

4.7
15:00
Đón tận nơi Sapa
19:45
Sảnh sân bay Nội Bài
370.000 đ
Hình ảnh

Sapa Limousine VIP

4.7
14:00
Đón tận nơi Sapa
18:30
Sảnh sân bay Nội Bài
370.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Sapa Limousine VIP

4.7
15:00
Đón tận nơi Sapa
19:30
Sảnh sân bay Nội Bài
370.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Dream Transport

4.3
08:00
Đón tận nơi Sapa
12:30
Sảnh sân bay Nội Bài
370.000 đ
Hình ảnh

Dream Transport

4.3
15:00
Đón tận nơi Sapa
19:30
Sảnh sân bay Nội Bài
370.000 đ
Hình ảnh

Trường Thanh

4.3
15:00
Đón tận nơi Sapa
19:30
Sảnh sân bay Nội Bài
370.000 đ
Hình ảnh

Trường Thanh

4.3
14:00
Đón tận nơi Sapa
18:30
Sảnh sân bay Nội Bài
370.000 đ
Hình ảnh

Luxury Van

4.3
14:30
Đón tận nơi Sapa
19:15
Sảnh sân bay Nội Bài
350.000 đ
Hình ảnh

Luxury Van

4.3
08:00
Đón tận nơi Sapa
13:00
Sảnh sân bay Nội Bài
350.000 đ
Hình ảnh

Luxury Van

4.3
15:30
Đón tận nơi Sapa
20:15
Sảnh sân bay Nội Bài
350.000 đ
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
13:00
VP 591 Điện Biên Phủ
17:45
Sảnh sân bay Nội Bài
300.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
07:30
VP 591 Điện Biên Phủ
12:15
Sảnh sân bay Nội Bài
300.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
16:00
VP 591 Điện Biên Phủ
21:00
Sảnh sân bay Nội Bài
300.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
22:00
VP 591 Điện Biên Phủ
02:45
Sảnh sân bay Nội Bài
300.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
13:30
VP 591 Điện Biên Phủ
18:15
Sảnh sân bay Nội Bài
250.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
16:00
VP 591 Điện Biên Phủ
21:00
Sảnh sân bay Nội Bài
250.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
22:00
VP 591 Điện Biên Phủ
02:45
Sảnh sân bay Nội Bài
250.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
07:30
VP 591 Điện Biên Phủ
12:15
Sảnh sân bay Nội Bài
250.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Inter Bus Lines

4.8
14:00
VP 591 Điện Biên Phủ
19:00
Sảnh sân bay Nội Bài
680.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
22:00
VP 588 Điện Biên Phủ
02:45
Sảnh sân bay Nội Bài
250.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
16:00
VP 588 Điện Biên Phủ
20:45
Sảnh sân bay Nội Bài
250.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
16:00
VP 588 Điện Biên Phủ
20:45
Sảnh sân bay Nội Bài
450.000 đ
500.000 đ
Hình ảnh

Fansipan Express

4.7
13:30
VP 588 Điện Biên Phủ
18:15
Sảnh sân bay Nội Bài
450.000 đ
500.000 đ
Hình ảnh

Queen Cafe

4.3
15:30
VP 72 Ngũ Chỉ Sơn
20:00
Ngã tư Nội Bài
220.000 đ
Hình ảnh

Queen Cafe

4.3
22:00
VP 72 Ngũ Chỉ Sơn
02:30
Ngã tư Nội Bài
220.000 đ
Hình ảnh

Queen Cafe

4.3
08:00
VP 72 Ngũ Chỉ Sơn
12:30
Ngã tư Nội Bài
220.000 đ
Hình ảnh

Queen Cafe

4.3
13:00
VP 72 Ngũ Chỉ Sơn
18:00
Ngã tư Nội Bài
220.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.7
08:00
VP 618 Điện Biên Phủ
13:15
Sảnh sân bay Nội Bài
250.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.7
22:00
VP 618 Điện Biên Phủ
02:45
Sảnh sân bay Nội Bài
250.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.7
13:30
VP 618 Điện Biên Phủ
18:15
Sảnh sân bay Nội Bài
250.000 đ
Hình ảnh

Green Bus

4.7
16:00
VP 618 Điện Biên Phủ
20:45
Sảnh sân bay Nội Bài
250.000 đ
Hình ảnh

Hữu Bình

4.7
15:00
Đón tận nơi Sapa
19:30
Sảnh sân bay Nội Bài
370.000 đ
Hình ảnh

Green Lion

5.0
15:00
Đón tận nơi Sapa
19:45
Sảnh sân bay Nội Bài
370.000 đ
400.000 đ
Hình ảnh

Eco Sapa

4.8
15:30
Đón tận nơi Sapa
20:30
Sảnh sân bay Nội Bài
400.000 đ
Hình ảnh

Eco Sapa

4.8
07:30
Đón tận nơi Sapa
12:30
Sảnh sân bay Nội Bài
400.000 đ
Hình ảnh

Daily Limousine

4.3
15:00
Đón tận nơi Sapa
20:00
Sảnh sân bay Nội Bài
400.000 đ
Hình ảnh

Daily Limousine

4.3
08:00
Đón tận nơi Sapa
13:00
Sảnh sân bay Nội Bài
400.000 đ
Hình ảnh

Hưng Thành

4.0
08:00
VP 26 Lương Đình Của
13:30
Ngã tư Nội Bài
200.000 đ
Hình ảnh

Hưng Thành

4.0
16:00
VP 26 Lương Đình Của
21:30
Ngã tư Nội Bài
200.000 đ
Hình ảnh

Hưng Thành

4.0
11:00
VP 26 Lương Đình Của
16:30
Ngã tư Nội Bài
200.000 đ
Hình ảnh

Hưng Thành

4.0
22:00
VP 26 Lương Đình Của
03:30
Ngã tư Nội Bài
200.000 đ
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
08:30
VP 571 Điện Biên Phủ
14:30
Sảnh sân bay Nội Bài
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
12:30
VP 571 Điện Biên Phủ
18:30
Sảnh sân bay Nội Bài
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
18:00
VP 571 Điện Biên Phủ
00:15
Sảnh sân bay Nội Bài
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
10:30
VP 571 Điện Biên Phủ
16:30
Sảnh sân bay Nội Bài
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
13:45
VP 571 Điện Biên Phủ
20:00
Sảnh sân bay Nội Bài
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
16:45
VP 571 Điện Biên Phủ
22:30
Sảnh sân bay Nội Bài
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
19:30
VP 571 Điện Biên Phủ
01:00
VP Ngã tư Nội Bài
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
13:30
VP 571 Điện Biên Phủ
19:00
Sảnh sân bay Nội Bài
320.000 đ
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
15:45
VP 571 Điện Biên Phủ
21:45
Sảnh sân bay Nội Bài
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
11:30
VP 571 Điện Biên Phủ
17:30
Sảnh sân bay Nội Bài
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
22:30
VP 571 Điện Biên Phủ
04:00
VP Ngã tư Nội Bài
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
07:30
VP 571 Điện Biên Phủ
13:30
Sảnh sân bay Nội Bài
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
21:30
VP 571 Điện Biên Phủ
02:45
VP Ngã tư Nội Bài
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
14:30
VP 571 Điện Biên Phủ
20:30
Sảnh sân bay Nội Bài
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
07:30
VP 571 Điện Biên Phủ
13:00
Sảnh sân bay Nội Bài
320.000 đ
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
09:30
VP 571 Điện Biên Phủ
15:30
Sảnh sân bay Nội Bài
240.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
15:30
VP 571 Điện Biên Phủ
21:00
Sảnh sân bay Nội Bài
320.000 đ
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
15:45
Đón tận nơi Sapa
21:15
Sảnh sân bay Nội Bài
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
14:15
Đón tận nơi Sapa
19:45
Sảnh sân bay Nội Bài
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
18:45
Đón tận nơi Sapa
00:15
Sảnh sân bay Nội Bài
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
17:15
Đón tận nơi Sapa
22:45
Sảnh sân bay Nội Bài
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
22:45
Đón tận nơi Sapa
04:00
Sảnh sân bay Nội Bài
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
08:15
Đón tận nơi Sapa
13:45
Sảnh sân bay Nội Bài
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
06:45
Đón tận nơi Sapa
12:15
Sảnh sân bay Nội Bài
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
13:15
Đón tận nơi Sapa
18:45
Sảnh sân bay Nội Bài
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
11:15
Đón tận nơi Sapa
16:45
Sảnh sân bay Nội Bài
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Sao Việt

4.7
09:45
Đón tận nơi Sapa
15:15
Sảnh sân bay Nội Bài
350.000 đ
400.000 đ
Giảm khứ hồi
Hình ảnh

Shuttle Bus

4.3
15:30
VP 582 Điện Biên Phủ
20:30
Sảnh sân bay Nội Bài
180.000 đ
Hình ảnh

Tuyến đường Sapa - Nội Bài

Khoảng cách  từ Sapa - Lào Cai đi về sân bay Nội Bài khoảng 350 Km. Mỗi ngày có hơn 60 chuyến xe khách (bus) giường nằm, giường cabin và xe Limousine từ Sapa về sân bay Nội Bài của các nhà xe: Inter Bus Lines, Fansipan Express, Sao Việt, Green Lion, New Enjoy, Sapa Luxury Van, EcoSapa, Hưng Thành,... Tất cả các xe khách từ Sapa về Hà Nội đều đi tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai và đều hỗ trợ trả khách tại sảnh nhà ga T1, T2 sân bay Nội Bài hoặc ngã tư Nội Bài (ngã ba Kim Anh).

Các xe Limousine 9 chỗ từ Sapa về Hà Nội đều hỗ trợ trả khách tận nơi tại sảnh nhà ga T1, T2 sân bay Nội Bài, phụ phí ra vào sân bay là 20.000 đ/nhóm (vé) tùy từng hãng xe.

Một số hãng xe giường nằm có hỗ trợ trả trong sân bay Nội Bài, thu thêm phụ phí 40.000 đ/nhóm: Inter Bus Lines, Green Bus, Sapa Shuttle Bus.

Đặc biệt, Xe Sao Việt có văn phòng tại Ngã tư Nội Bài và có hỗ trợ trả khách miễn phí ngay tại sảnh Sân bay Nội Bài bằng xe trung chuyển (07:00 - 23:00).

Xe khách từ Sapa về sân bay Nội Bài sớm nhất lúc 07:00 sáng, xe khách từ Sapa về sân bay Nội Bài muộn nhất lúc 22:00 đêm. Thời gian hành trình đi bằng xe khách (ô tô) từ Sapa về sân bay Nội Bài mất khoảng 5 giờ. Giá vé xe khách (ô tô) Sapa - sân bay Nội Bài trung bình là 240.000 đ/vé. Giá vé xe khách (ô tô) từ Sapa về sân bay Nội Bài rẻ nhất là 180.000 đ/vé , giá vé xe khách (ô tô) từ Sapa về sân bay Nội Bài cao nhất là 400.000 đ/vé. 

Đặt vé xe từ Sapa về sân bay Nội Bài chính hãng tại SáoDiều.vn để có giá rẻ nhất, đảm bảo giữ chỗ 100% và hỗ trợ đổi trả vé miễn phí. Tổng đài tư vấn, đặt vé và đổi trả vé miễn phí: 024 8585 8000 / 089 855 8000 (08:00 - 22:00).