Quảng Ninh - Sapa 11 chuyến xe

Ngày
Giá Đặt vé

Phúc Xuyên

3.0
17:00
Móng Cái
05:00
Bến xe Sapa
450.000 đ
500.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
19:45
Bến xe Cẩm Phả
05:00
Bến xe Sapa
400.000 đ
410.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
22:00
Bến xe Đông Triều
05:00
Bến xe Sapa
330.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
21:00
Bến xe Bãi Cháy
05:00
Bến xe Sapa
370.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
15:45
Bến xe Đông Triều
23:10
Bến xe Sapa
330.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
06:45
Bến xe Bãi Cháy
17:00
Bến xe Sapa
370.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
10:00
Vân Đồn
20:00
Bến xe Sapa
400.000 đ
410.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
11:15
Bến xe Bãi Cháy
20:00
Bến xe Sapa
370.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
12:30
Bến xe Đông Triều
20:00
Bến xe Sapa
330.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
13:15
Vân Đồn
23:10
Bến xe Sapa
400.000 đ
410.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
14:15
Bến xe Bãi Cháy
23:10
Bến xe Sapa
370.000 đ
Hình ảnh

Tuyến đường Quảng Ninh - Sapa

Đánh giá Tuyến đường

(4 lượt, 3.3 điểm)