Hạ Long - Sapa 4 chuyến xe

Ngày
Giá Đặt vé

Phúc Xuyên

3.0
21:00
Bến xe Bãi Cháy
05:00
Bến xe Sapa
370.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
06:45
Bến xe Bãi Cháy
17:00
Bến xe Sapa
370.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
11:15
Bến xe Bãi Cháy
20:00
Bến xe Sapa
370.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
14:15
Bến xe Bãi Cháy
23:10
Bến xe Sapa
370.000 đ
Hình ảnh

Tuyến đường Hạ Long - Sapa

Đánh giá Tuyến đường

(2 lượt, 3 điểm)