Thông Báo: Do dịch bệnh Covid19, SáoDiều.vn sẽ tạm dừng hoạt động từ 31/3/2020 - 15/04/2020. Cảm ơn sự ủng hộ của quý khách. Trân trọng!

Tìm chuyến nhanh

Sapa - Quảng Ninh 11 chuyến xe

Ngày
Giá Đặt vé

Phúc Xuyên

3.0
16:00
Bến xe Sapa
04:00
Móng Cái
450.000 đ
500.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
16:00
Bến xe Sapa
02:30
Bến xe Mông Dương
400.000 đ
410.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
08:00
Bến xe Sapa
18:00
Vân Đồn
400.000 đ
410.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
08:00
Bến xe Sapa
16:30
Bến xe Bãi Cháy
370.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
16:00
Bến xe Sapa
23:30
Bến xe Đông Triều
330.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
16:00
Bến xe Sapa
01:15
Bến xe Bãi Cháy
370.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
08:00
Bến xe Sapa
15:00
Bến xe Đông Triều
330.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
11:00
Bến xe Sapa
21:30
Vân Đồn
400.000 đ
410.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
11:00
Bến xe Sapa
20:00
Bến xe Bãi Cháy
370.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
11:00
Bến xe Sapa
18:30
Bến xe Đông Triều
330.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
18:00
Bến xe Sapa
03:00
Bến xe Bãi Cháy
370.000 đ
Hình ảnh

Tuyến đường Sapa - Quảng Ninh