Sapa - Hạ Long 4 chuyến xe

Ngày
Giá Đặt vé

Phúc Xuyên

3.0
16:00
Bến xe Sapa
01:15
Bến xe Bãi Cháy
370.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
08:00
Bến xe Sapa
16:30
Bến xe Bãi Cháy
370.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
11:00
Bến xe Sapa
20:00
Bến xe Bãi Cháy
370.000 đ
Hình ảnh

Phúc Xuyên

3.0
18:00
Bến xe Sapa
03:00
Bến xe Bãi Cháy
370.000 đ
Hình ảnh

Tuyến đường Sapa - Hạ Long

Đánh giá Tuyến đường

(2 lượt, 5 điểm)