Quảng Ninh - Hà Nội 47 chuyến xe

Ngày
Giá Đặt vé

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
03:05
Đón tận nơi Cẩm Phả
07:00
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
04:20
Đón tận nơi Cẩm Phả
08:15
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
06:20
Đón tận nơi Cẩm Phả
10:15
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
07:20
Đón tận nơi Cẩm Phả
11:15
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
08:20
Đón tận nơi Cẩm Phả
12:15
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
09:20
Đón tận nơi Cẩm Phả
13:15
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
10:20
Đón tận nơi Cẩm Phả
14:15
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
13:00
Đón tận nơi Cẩm Phả
16:55
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
14:00
Đón tận nơi Cẩm Phả
17:55
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
15:00
Đón tận nơi Cẩm Phả
18:55
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
16:00
Đón tận nơi Cẩm Phả
19:55
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
17:00
Đón tận nơi Cẩm Phả
20:55
Bến xe Mỹ Đình
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
04:45
Đón tận nơi Móng Cái
11:00
Trả 09 quận Nội thành
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
05:45
Đón tận nơi Móng Cái
12:00
Trả 09 quận Nội thành
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
06:45
Đón tận nơi Móng Cái
13:00
Trả 09 quận Nội thành
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
07:45
Đón tận nơi Móng Cái
14:00
Trả 09 quận Nội thành
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
08:45
Đón tận nơi Móng Cái
15:00
Trả 09 quận Nội thành
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
11:45
Đón tận nơi Móng Cái
18:30
Trả 09 quận Nội thành
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
13:45
Đón tận nơi Móng Cái
20:00
Trả 09 quận Nội thành
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
15:45
Đón tận nơi Móng Cái
22:00
Trả 09 quận Nội thành
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
17:45
Đón tận nơi Móng Cái
23:55
Trả 09 quận Nội thành
350.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
07:00
Đền Cửa Ông
11:00
Trả 09 quận Nội thành
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
08:00
Đền Cửa Ông
12:00
Trả 09 quận Nội thành
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
09:00
Đền Cửa Ông
13:00
Trả 09 quận Nội thành
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
10:00
Đền Cửa Ông
14:00
Trả 09 quận Nội thành
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
11:00
Đền Cửa Ông
15:00
Trả 09 quận Nội thành
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
14:00
Đền Cửa Ông
18:30
Trả 09 quận Nội thành
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
16:00
Đền Cửa Ông
20:00
Trả 09 quận Nội thành
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
18:00
Đền Cửa Ông
22:00
Trả 09 quận Nội thành
250.000 đ
Hình ảnh

Đức Trọng Limousine

4.7
20:00
Đền Cửa Ông
23:55
Trả 09 quận Nội thành
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
04:30
Đón tận nơi Hạ Long
07:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
05:30
Đón tận nơi Hạ Long
08:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
06:30
Đón tận nơi Hạ Long
09:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
07:30
Đón tận nơi Hạ Long
10:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
08:30
Đón tận nơi Hạ Long
11:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
09:30
Đón tận nơi Hạ Long
12:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
10:30
Đón tận nơi Hạ Long
13:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
11:30
Đón tận nơi Hạ Long
14:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
12:30
Đón tận nơi Hạ Long
15:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
13:30
Đón tận nơi Hạ Long
16:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
14:30
Đón tận nơi Hạ Long
17:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
15:30
Đón tận nơi Hạ Long
18:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
16:30
Đón tận nơi Hạ Long
19:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
17:30
Đón tận nơi Hạ Long
20:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
18:30
Đón tận nơi Hạ Long
21:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
19:30
Đón tận nơi Hạ Long
22:45
Trả 09 quận Nội thành
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Dream Transport

4.7
12:00
Trả tận nơi Hạ Long
15:30
Trả 04 quận nội thành
280.000 đ
Hình ảnh

Tuyến đường Quảng Ninh - Hà Nội

Tuyến đường từ Quảng Ninh đi Hà Nội dài từ 130km đến 310km, tùy điểm đi. Mỗi ngày có hơn 50 chuyến xe giường nằm, xe Limousine VIP đi Quảng Ninh -  Hà Nội của gần 10 nhà xe, bao gồm:

  • Xe Limousine Hạ Long - Hà Nội của Hạ Long Travel, đón trả tận nhà.
  • Xe Limousine Móng Cái, Cửa Ông, Cẩm Phả - Hà Nội của Đức Trọng Limousine, đón trả tận nhà.
  • Xe giường nằm Vân Đồn, Cẩm Phả, Hạ Long - Hà Nội của Hùng Đức Kết Đoàn, đón trả tận nơi.

 

Các hãng xe Quảng Ninh - Hà Nội này đều đi đường cao tốc 5B mới. Chuyến xe Quảng Ninh đi Hà Nội sớm nhất khởi hành lúc 03:00 sáng, chuyến muộn nhất khởi hành lúc 17:30. Thời gian hành trình từ Quảng Ninh đi Hà Nội mất khoảng 2h30' đến 6h00' tùy thuộc vào xe đi Hà Nội từ Hạ Long, Cẩm Phả hay Vân Đồn, Móng Cái.

Giá vé xe khách, xe Limousine Quảng Ninh - Hà Nội trung bình là 200.000 vnđ/vé. Giá vé rẻ nhất là 140.000 đ/vé, giá vé cao nhất là 350.000 đ/vé. Xe từ Quảng Ninh đi Hà Nội hỗ trợ đón tận nhà tại Móng Cái, Vân Đồn, Đền Cửa Ông,  Hạ Long, Tuần Châu và trả tận nhà 09 quận Nội Thành Hà Nội, Long Biên, Trần Khát Chân, Bến xe Mỹ Đình.

Đặt vé xe từ Quảng Ninh đi Hà Nội chính hãng tại SáoDiều.vn để có giá rẻ nhất, đảm bảo giữ chỗ 100% và hỗ trợ đổi trả vé miễn phí. Tổng đài tư vấn, đặt vé và đổi trả vé miễn phí: 024 9999 0303 (07:00 - 22:00).

Đánh giá Tuyến đường

(7 lượt, 5 điểm)