Hà Nội - Quảng Ninh 43 chuyến xe

Ngày
Giá Đặt vé

Dream Transport

4.7
08:00
Đón trả 04 quận nội thành
11:00
Đón trả tận nơi Hạ Long
280.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
04:15
Đón trả 09 quận Nội Thành
07:15
Đón trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
05:15
Đón trả 09 quận Nội Thành
08:15
Đón trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
06:15
Đón trả 09 quận Nội Thành
09:15
Đón trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
07:15
Đón trả 09 quận Nội Thành
10:15
Đón trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
08:15
Đón trả 09 quận Nội Thành
11:15
Đón trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
09:15
Đón trả 09 quận Nội Thành
12:15
Đón trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
10:15
Đón trả 09 quận Nội Thành
13:15
Đón trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
11:15
Đón trả 09 quận Nội Thành
14:15
Đón trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
12:15
Đón trả 09 quận Nội Thành
15:15
Đón trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
13:15
Đón trả 09 quận Nội Thành
16:15
Đón trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
14:15
Đón trả 09 quận Nội Thành
17:15
Đón trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
15:15
Đón trả 09 quận Nội Thành
18:15
Đón trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
16:15
Đón trả 09 quận Nội Thành
19:15
Đón trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
17:15
Đón trả 09 quận Nội Thành
20:15
Đón trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
18:15
Đón trả 09 quận Nội Thành
21:15
Đón trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hạ Long Travel

4.7
19:15
Đón trả 09 quận Nội Thành
22:15
Đón trả tận nơi Hạ Long
200.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hà Thành Limousine

4.3
10:45
Đón trả 09 quận Nội Thành
13:55
Đền Cửa Ông
240.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hà Thành Limousine

4.3
10:45
Đón trả 09 quận Nội Thành
14:50
Cảng Cái Rồng (Vân Đồn)
240.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hà Thành Limousine

4.3
15:15
Đón trả 09 quận Nội Thành
19:20
Cảng Cái Rồng (Vân Đồn)
240.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hà Thành Limousine

4.3
04:45
Đón trả 09 quận Nội Thành
08:50
Cảng Cái Rồng (Vân Đồn)
240.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hà Thành Limousine

4.3
05:45
Đón trả 09 quận Nội Thành
09:50
Cảng Cái Rồng (Vân Đồn)
240.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hà Thành Limousine

4.3
06:45
Đón trả 09 quận Nội Thành
10:50
Cảng Cái Rồng (Vân Đồn)
240.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hà Thành Limousine

4.3
08:45
Đón trả 09 quận Nội Thành
12:50
Cảng Cái Rồng (Vân Đồn)
240.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hà Thành Limousine

4.3
12:15
Đón trả 09 quận Nội Thành
16:20
Cảng Cái Rồng (Vân Đồn)
240.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hà Thành Limousine

4.3
04:45
Đón trả 09 quận Nội Thành
07:55
Đền Cửa Ông
240.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hà Thành Limousine

4.3
06:45
Đón trả 09 quận Nội Thành
09:55
Đền Cửa Ông
240.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hà Thành Limousine

4.3
08:45
Đón trả 09 quận Nội Thành
11:55
Đền Cửa Ông
240.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hà Thành Limousine

4.3
12:15
Đón trả 09 quận Nội Thành
15:25
Đền Cửa Ông
240.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hà Thành Limousine

4.3
05:45
Đón trả 09 quận Nội Thành
08:55
Đền Cửa Ông
240.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hà Thành Limousine

4.3
15:15
Đón trả 09 quận Nội Thành
18:25
Đền Cửa Ông
240.000 đ
250.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
07:40
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
11:25
Đón trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
08:45
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
12:30
Đón trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
09:45
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
13:30
Đón trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
10:50
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
14:35
Đón trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
11:40
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
15:25
Đón trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
13:30
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
17:15
Đón trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
15:10
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
18:55
Đón trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
16:30
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
20:15
Đón trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
19:15
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
23:00
Đón trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
17:45
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
21:30
Đón trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
15:50
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
19:35
Đón trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Hùng Đức Kết Đoàn

4.7
06:30
Bx Mỹ Đình (Phòng 37-38)
10:15
Đón trả tận nơi Cẩm Phả
150.000 đ
200.000 đ
Hình ảnh

Tuyến đường Hà Nội - Quảng Ninh

Khoảng cách từ Hà Nội đi đến Quảng Ninh dài từ 130 đến 210 Km. Mỗi ngày có hơn  50 chuyến xe giường nằm, xe Limousine VIP đi Hà Nội - Quảng Ninh chạy đường cao tốc 5B mới của các nhà xe như: xe Limousine đi Quảng Ninh của Hà Thành Cô Tô, xe Limousine đi Quảng Ninh của Hạ Long Travel, xe Limousine đi Quảng Ninh của Dream Transport, xe giường nằm đi Quảng Ninh của Hùng Đức Kết Đoàn,... 

Chuyến xe đi Hà Nội Quảng Ninh sớm nhất khởi hành lúc 05:00 sáng, chuyến muộn nhất khởi hành lúc 19:15. Thời gian hành trình đi bằng xe giường nằm, Limousine VIP đi Quảng Ninh mất khoảng 2h30' đến 4h00 tùy thuộc xe đi Hạ Long, Cẩm Phả hay Vân Đồn, Cô Tô.

Giá vé xe khách, xe Limousineh Hà Nội - Quảng Ninh trung bình là 200.000 vnđ/vé. Giá vé rẻ nhất là 140.000 đ/vé, giá vé cao nhất là 300.000 đ/vé. Xe đi Hà Nội Quảng Ninh hỗ trợ đón trả tận nhà tại 09 quận Nội Thành Hà Nội, Bến xe Mỹ Đình, Trần Khát Chân, Long Biên, Tuần Châu, Hạ Long, Vân Đồn, Cô Tô.

Đặt vé xe từ Hà Nội đi Quảng Ninh chính hãng tại SáoDiều.vn để có giá rẻ nhất, đảm bảo giữ chỗ 100% và hỗ trợ đổi trả vé miễn phí. Tổng đài tư vấn, đặt vé và đổi trả vé miễn phí: 024 9999 0303 (07:00 - 22:00).

Đánh giá Tuyến đường

(7 lượt, 4 điểm)